آراد برندینگ
خانه / تدریس علوم

تدریس علوم

انواع روش تدریس علوم در ایران

در این روش یادگیرنده با یک مسئله مشخص مواجه می شود؛ یعنی برخلاف روش کشف مسئله، در این جا فراگیر با «موقعیت مبهم» مواجه نیست؛ بلکه معلم مسئله را در اختیار یادگیرنده قرار می دهد و یادگیرنده فقط برای آن مسئله راه حل پیدا می کند و سپس راه حل خود را آزمایش می کند.

توضیحات بیشتر »

استفاده از روش شاگرد و استادی در تدریس علوم

قدمت این روش به زمانی كه انسان مسئولیت آ موزش دهی انسانهای دیگر را چه از طریق غیررسمی و چه از طریق رسمی به عهده گرفت ،می رسد .و قدمت آن به صدر اسلام برمی گردد مسجد نخستین موسسه ای بود كه چنین سیستمی را برای تعلیم و تربیت مسلمانها به كار برده است.

توضیحات بیشتر »

شرایط آموزشی تدریس علوم

در پایان هر دوره آموزشی خود، با نظرخواهی از فراگیران به ارزیابی آموزشی و تاثیرات پرورشی درس خود بپردازید. برای این کار می توانید حد اقل سه سؤال را دراختیار آنان بگذارید: 1 . نکات منفی کلاس; 2 . نکات مثبت کلاس; 3 . نظریات و پیشنهادها.

توضیحات بیشتر »

انواع شیوه نوین تدریس علوم

آموختن این نکته که چگونه باید یک متن را خواند و یا تفسیر کرد، گرچه لازم است ولی به هیچ روی کافی نیست. چنین رویکردی، در بهترین شرایط می­تواند منجر به تربیت متخصصان فلسفه در حوزه ­های مختلف شود که باز گرچه لازم است، ولی کافی نیست.

توضیحات بیشتر »
بسته آموزشی بسته آموزشی