آراد برندینگ
خانه / تدریس / تدریس خصوصی درس استاتیک در بیرجند

تدریس خصوصی درس استاتیک در بیرجند

تدریس خصوصی درس استاتیک برای سه رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی مکانیک در شهر بیرجند آغاز شد.

درس استاتیک در سه رشته مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی معماری در مقطع کارشناسی تدریس شده و در زمره دروس اصلی این رشته ها قرار دارد. در این درس مفاهیم پایه آشنایی با سازه ها و روش های حل مسائل سازه ای بیان شده است.

ازآنجا که سرفصل مطالب گفته شده در سه رشته مذکور متفاوت می باشد، حجم مطالب مورد نیاز در کلاس و تعداد جلسات مورد نیاز بر حسب رشته متقاضی تعیین خواهد شد.

سرفصل مطالبی که در کلاس مورد بحث قرار می گیرد به شرح زیر است:

۱ ـ مقدمه و آشنائی با مفاهیم اولیه (واحدها، بردارها، جمع و تفریق بردارها، ترکیب بردارها، حاصلضرب داخلی و خارجی بردارها)

۲ـ بررسی سیستم‌های نیرو (نیرو، سیستم‌های نیروی دو بعدی و سه بعدی، گشتاور، کوپل، برآیند یک سیستم نیرویی)

۳ـ تعادل، تعادل در سیستم‌ دو بعدی، رسم دیاگرام آزاد، شرایط تعادل، تعادل در سیستم سه بعدی، شرایط تعادل در سیستم‌های سه بعدی

۴ـ بررسی سازه‌ها (خرپای دوبعدی، تعادل مفصل، تعادل برش، خرپاهای سه‌بعدی، قاب‌ها و ماشین‌ها)

۵ـ مرکز جرم و مرکز هندسی،‌ مرکز هندسی خط و سطح و حجم، مرکز هندسی احجام غیرمنظم هندسی، قضایای پاپیوس

۶ـ تیرهاـ‌ انواع تیر ـ بار گسترده در تیر

۷ـ‌ کابل‌ها (آشنایی با روابط کلی ـ‌ کابل با شکل سهمی، کابل تحت اثر وزن)

۸ـ‌ اصطکاک (اصطکاک خشک، اصطکاک در گوه‌ها و پیچ‌ها، اصطکاک در محورها و کلاج‌ها و تسمه‌ها)

۹ـ گشتاور اینرسی (تعریف و ارائه روش بدست آوردن گشتاور اینرسی، گشتاور اینرسی قطبی، گشتاور اینرسی جرم

۱۰ـ آشنائی مقدماتی با روش کار مجازی

۱۱ـ آشنائی با استاتیک سیالات (فشار هیدرواستاتیکی بر سطوح مسطح و غیرمسطح غوطه‌ور)

یاد‌آوری اصول علمیات برداری

آشنایی با مفاهیم نیرو، گشتاور، کوثل و بیان قضایای مربوطه (گشتاور حول نقطه، قضیه وارنیون، گشتاور حول محور، تبدیل یک سیستم نیرو به حداقل ممکن، سیستم هیروهای معادل و…)

معرفی دیاگرام جسم آزاد

بررسی تعادل نقطه مادی

بررسی تعادل اجسام در صفحه

بررسی تعادل اجسام در فضا

شناسایی سازه پایدار، ناپایدار، معین و نامعین استاتیکی در صفحه و فضا

حل خرپاهای دو بعدی با استفاده از روش‌های تحلیلی و ترسیمی

آشنایی با خرپاهای فضایی

مفهوم نیروهای داخلی در سازه‌های معین استاتیکی و روش تعیین آن‌ها

خواص هندسی منحنی‌ها، سطوح، و احجام (مرکز شکل، مرکز ثقل، قضایای گلدن و پاپی‌یوس، ممان اینرسی، محورهای اصلی، دایره مور، گشتاور اینرسی جرمی‌، و…)

تئوری کار مجازی و کاربرد آن در حل مسائل تعادل

شناخت نیروی اصطکاک و کاربرد قوانین آن در استاتیک

تحلیل کابل‌ها (کابل تحت تاثیر بارهای مترمز، کابل سهمی، کابل زنجیره‌ای)


مطلب پیشنهادی

انواع روش و فنون تدریس

به طور کلی در آموزش و پرورش ، به تبادل دانش و تجربه بین فرا دهنده و فراگیر ، تدریس می گویند که خوشبختانه در سال های اخیر همواره رو به رشد بوده و هست .

دیدگاهتان را بنویسید