آراد برندینگ
خانه / تدریس فیزیک / تاثیر روش های تدریس فیزیک بر رضایت دانشجویان

تاثیر روش های تدریس فیزیک بر رضایت دانشجویان

زمینه و هدف: مطالعات نشان داده اند که روش های تدریس معلم – محور، دانشجویان را غیرفعال نموده و تفکر استفاده، توان تصمیم گیری و ابراز وجود آنها را کاسته و بازده آموزشی لازم را ندارند. در تحقیق حاضر آثار سه روش «سخنرانی استاد»، «پرسش و پاسخ» و «تدریس توسط دانشجو» بر میزان رضایت، اضطراب و یادگیری و پذیرش این روش ها مقایسه شد.
روش: مطالعه به صورت نیمه تجربی روی ۴۰ دانشجوی پرستاری انجام شد. درس داخلی جراحی دو به سه بخش تقسیم و به ترتیب به روش سخنرانی توسط استاد، پرسش و پاسخ، و تدریس توسط دانشجو، تدریس شد. در ابتدای هر روش، اضطراب و در پایان هر بخش رضایت و میزان یادگیری دانشجویان بررسی با استفاده از آزمون های t وRepeated measurement ANOVA  در نرم افزار SPSS V.11.5 و تجزیه و تحلیل شد.
منبع: سایت اس آی دی

مطلب پیشنهادی

سایت تدریس فیزیک و هزینه آن

علم نور است و معلم اول خداست. تعلیم و تعلم از آموزه های انبیا و اولیاست و وظیفه معلم رسیدن و رساندن به خداست. علم جویی فریضه بر مسلمان هاست و دوستداری علم و علاقه به جویندگان علم از ارزش هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

بسته آموزشی بسته آموزشی