آراد برندینگ
خانه / تدریس عربی / تدریس عربی کنکور در کمترین زمان

تدریس عربی کنکور در کمترین زمان

 در فرآیند تدریس معلمان به ۴ دسته تقسیم می شوند:
الف) معلمان حافظه گرا (غیر حرفه ای) ¬ فراگیران را  آدم ماشینی فرض می کنند و می کوشند مغز آن ها را مانند یک مخزن پرکنند.
ب) معلمان معلم مدار (غیر حرفه ای) ¬ خود را تنها فرمان ده کلاس می دانند.
ج) معلمان عمل گرا (حرفه ای) ¬ فراگیران را افرادی خلاق و صاحب فکر می دانند.

منبع : العدب

مطلب پیشنهادی

تدریس عربی هفتم با شیوه جدید تهران

دانش آموزان در آخر این درس باید بتوانند : 

دیدگاهتان را بنویسید

بسته آموزشی بسته آموزشی