آراد برندینگ
خانه / تدریس زیست / شرایط زمانی تدریس زیست

شرایط زمانی تدریس زیست

 برای رفتن به کلاس تاخیر نداشته باشید و از تز نادرست «نظم ما در بی نظمی ماست » جدا پرهیز کنید; زیرا چنانچه شاگردان کلاس شما ۳۰ نفر باشند و شما ۱۰ دقیقه تاخیر کنید، در حقیقت ۳۰۰ دقیقه (۵ ساعت) از وقت انسان ها را به هدر داده اید و این اتلاف وقت قابل جبران نیست.
 و نیز در موارد ضروری و غیر اختیاری بیش از ۵۰ دقیقه تدریس نکنید، و زمان هر جلسه تدریس را درنظر داشته باشید تا با کمی یا زیادی وقت روبرو نشوید; یعنی درس را بموقع آغاز نمایید و بموقع نیز تمام کنید; زیرا بی نظمی استاد، شاگردان را نیز بی نظم می کند و به گفته «سعدی »:
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
منبع: سایت حوزه

مطلب پیشنهادی

روش های تدریس جدید زیست

این روش ها مبتنی بر روانشناسی و علوم تربیتی جدید هستند و متناسب با سیستم های آموزشی عصر حاضر تنظیم شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید