آراد برندینگ
خانه / تدریس ابتدایی / بهترین مدرس انواع کتاب ابتدایی

بهترین مدرس انواع کتاب ابتدایی

هر نظام آموزشی در صورتی در انجام رسالت خود موفق خواهد شد که دارای معلمانی برخوردار از صلاحیتهای علمی و آشنا به روشهای آموزشی و مجهز به مهارتهای
آموزشی و شغلی و حرفه ای باشد. 
پس بنابراین ۳ بال معلم جهت پرواز موفقیت آمیز درفضای آموزش را می توان:
۱-صلاحیتهای علمی مورد نظر
۲- جزئیات مفید و موثرآموزشی و اطلاعات عمومی
۳- تلفیق آگاهی های علمی و تجربیات علمی نامبرد.
منبع: پرشین بلاگ

مطلب پیشنهادی

انجام تدریس ابتدایی نوین در مشهد

بسیاری از مردم بدنبال ایجاد تحول در روشهای تدریس هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

بسته آموزشی بسته آموزشی